پیچیده تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

پیچیده: تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

کمیسیون تلفیق بودجه نهادهای خاص را در سال ۹۷ قطع کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس گفت: کمیسیون تلفیق تشخیص داد که کمک به نهادهای خاص و موسسات غیر دولتی فرهنگی و آموزشی به صلاح نیست لذا بودجه آنها ر..

ادامه مطلب

قیمت به 7450 تومان رسید ، آخرین تحولات بازار مرغ

مهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با گروه تحریریه سایت، از زیاد کردن 100 تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ ..

ادامه مطلب