پیچیده تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

پیچیده: تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

تفکیک وزارتخانه‌ها دولت را بزرگ نمی‌کند / نوبخت

سخنگوی دولت تأکید کرد که تفکیک وزارتخانه‌ها باعث زیاد کردن جمعیت و بدنه دولت نمی‌شود.  نوبخت: تفکیک وزارتخانه ها دولت را بزرگ نمی کند عبارات مهم..

ادامه مطلب