پیچیده تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

پیچیده: تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز عکس خبری شوک و بهت کارکنان یوتیوب بعد از تیراندازی یک ایرانی

بامداد امروز، زنی ایرانی به نام «نسیم نجفی اَقدَم» به دفتر مرکزی یوتیوب در کالیفرنیا تیراندازی کرد و بعد از زخمی کردن 3 تن، کشته شد. هنوز مشخص نیست که مهاجم با

شوک و بهت کارکنان یوتیوب بعد از تیراندازی یک ایرانی

شوک و بهت کارکنان یوتیوب بعد از تیراندازی یک ایرانی

عبارات مهم : ایرانی

بامداد امروز، زنی ایرانی به نام «نسیم نجفی اَقدَم» به دفتر مرکزی یوتیوب در کالیفرنیا تیراندازی کرد و بعد از زخمی کردن 3 تن، کشته شد. هنوز مشخص نیست که مهاجم با گلوله پلیس کشته شده است یا خودکشی کرده هست. در تصویرهای زیر فضای امنیتی ساختمان یوتیوب و شوک و بهت کارکنان این شرکت را بعد از حمله به وسیله این زن ایرانی مشاهده می کنید.

شوک و بهت کارکنان یوتیوب بعد از تیراندازی یک ایرانی

بامداد امروز، زنی ایرانی به نام «نسیم نجفی اَقدَم» به دفتر مرکزی یوتیوب در کالیفرنیا تیراندازی کرد و بعد از زخمی کردن 3 تن، کشته شد. هنوز مشخص نیست که مهاجم با

شوک و بهت کارکنان یوتیوب بعد از تیراندازی یک ایرانی

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: ایرانی | مشاهده | ساختمان | تیراندازی | عکس خبری

شوک و بهت کارکنان یوتیوب بعد از تیراندازی یک ایرانی

شوک و بهت کارکنان یوتیوب بعد از تیراندازی یک ایرانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs