پیچیده تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

پیچیده: تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات احدی سرمربی تیم ملی بوکس شد

افشین داوری بر خلاف وعده خود، بدون نظر اعضای کمیته فنی اکبر احدی را به عنوان سرمربی تیم ملی بوکس منصوب کرد.

احدی سرمربی تیم ملی بوکس شد

احدی سرمربی تیم ملی بوکس شد

عبارات مهم : سرمربی

افشین داوری بر خلاف وعده خود، بدون نظر اعضای کمیته فنی اکبر احدی را به عنوان سرمربی تیم ملی بوکس منصوب کرد.

به گزارش مهر، فدراسیون به آرامش رسیده بوکس به یکباره با روی کار آمدن سرپرست تازه با حواشی دست وپنجه نرم کرد . بعد از تعطیلی اردوهای تیم ملی، اخراج دبیر فدراسیون و بایان همکاری بی علت و سریعتر از موعد با سرمربی کوبایی بحث گزینش سرمربی تازه مطرح شد.

احدی سرمربی تیم ملی بوکس شد

افشین داوری که صراحتا وعده داده بود کمیته فنی فدراسیون بوکس در خصوص سرمربی تیم ملی نظر می دهد در اقدامی عجیب خلف وعده کرد و حرف خود را هم زیر پا گذاشت و بدون حضور کمیته فنی اکبر احدی را به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی کرد.

احدی پیش از این نیز سابقه سرمربیگری تیم ملی بوکس را داشته است و کارنامه دار بودن یا نبودن وی بحث امروز بوکس نیست بلکه قبول این پیشنهاد آن هم در این برهه زمانی می تواند شائبه سفارشی بودن وی از سوی یک آقازاده را قوت ببخشد.

افشین داوری بر خلاف وعده خود، بدون نظر اعضای کمیته فنی اکبر احدی را به عنوان سرمربی تیم ملی بوکس منصوب کرد.

واژه های کلیدی: سرمربی | کارنامه | سرمربی تیم ملی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs