پیچیده تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

پیچیده: تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عدم اجرای اقتصاد مقاومتی عامل بوجود آمدن نارضایتی های اخیر است / رئیس شرکت پدافند غیرعامل

به گزارش مهر، سردار غلامرضا جلالی مدیر شرکت پدافندغیرعامل کشور در صحبت خود در نشست بصیرت افزایی با عنوان بررسی علت اغتشاشات اخیر در دانشگاه علوم و فنون فارابی ب

عدم اجرای اقتصاد مقاومتی عامل بوجود آمدن نارضایتی های اخیر است / رئیس شرکت پدافند غیرعامل

رئیس شرکت پدافند غیرعامل: عدم اجرای اقتصاد مقاومتی عامل بوجود آمدن نارضایتی های اخیر است

عبارات مهم : تلگرام

رئیس شرکت پدافند غیرعامل کشور گفت: آمریکا، مشتری اطلاعات ما در خبر رسان تلگرام است.

به گزارش مهر، سردار غلامرضا جلالی مدیر شرکت پدافندغیرعامل کشور در صحبت خود در نشست بصیرت افزایی با عنوان بررسی علت اغتشاشات اخیر در دانشگاه علوم و فنون فارابی با اشاره به اعتراضات و اغتشاشات اخیر در کشور گفت: این یک اتفاق امنیتی و مدرن است ، باید ابعاد آن شناسایی شده است و توطئه های آتی خنثی شود.

عدم اجرای اقتصاد مقاومتی عامل بوجود آمدن نارضایتی های اخیر است / رئیس شرکت پدافند غیرعامل

سردار جلالی گفت: جهت بررسی این اتفاق سه فرضیه در نظر گرفته می شود.

۱- فرضیه اول این است که اتفاق را با منشا داخلی و حوزه اقتصادی و معیشتی و یکسری نارضایتی اجتماعی در نظر بگیریم که با مطرح شدن آن جریانات خارجی سواستفاده کردند.

به گزارش مهر، سردار غلامرضا جلالی مدیر شرکت پدافندغیرعامل کشور در صحبت خود در نشست بصیرت افزایی با عنوان بررسی علت اغتشاشات اخیر در دانشگاه علوم و فنون فارابی ب

۲- فرضیه دوم میتوان اتفاق را با منشا داخلی و اختلافات بین جناح های متفاوت سیاسی درنظر گرفت که تا اندازه ای رسانه های خارجی هم روی آن سوار شدند.

۳- فرضیه سوم اینطور مطرح میشود که ما یک سری پرسشها داخلی داریم ولی اصل طراحی با منشا خارجی دنبال میشود وطبیعتا عنصرهای تهدیدگر در بیرون آن را طراحی کردند تا دریک جریان هماهنگ با پرسشها داخلی و در موقعیتی مناسب آن را اجرا کنند.

رئیس شرکت پدافند غیرعامل کشور با توجه به فرضیه های ذکر شده است جهت حوادث اخیر کشور بیان کرد: باید شواهد و قرائن را بررسی کرد تا ببینیم واقعیت به کدام فرضیه نزدیکتر هست. خارج از هرگونه گرایش سیاسی اگر به این عنوان نگاه کنیم خواهیم دید با یک مثلث روبرو هستیم که یکسری مباحث خاص را در برمیگیرد. در ضلع اول بحث ترساندن دشمن است و در ضلع دوم فضای سایبری و اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … و ضلع دیگر آسیب ها و ضعف ها را مشمول بر میشود.

عدم اجرای اقتصاد مقاومتی عامل بوجود آمدن نارضایتی های اخیر است / رئیس شرکت پدافند غیرعامل

مهندسی ذهن و اجتماع از توانایی های اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … است

رئیس شرکت پدافند غیرعامل کشور با اشاره به نقش مهم اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … در زندگی امروزی تصریح کرد: هنگامی که مردم با اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … با هم ارتباط برقرار میکنند کسانی که به اطلاعات آن ها دسترسی دارند به آسانی میتوانند در قالب مهندسی اجتماعی ذهنیت، عنوان و بسیج و تهییج را به مردم ارائه و افکار عمومی آن ها را شکل دهند.

به گزارش مهر، سردار غلامرضا جلالی مدیر شرکت پدافندغیرعامل کشور در صحبت خود در نشست بصیرت افزایی با عنوان بررسی علت اغتشاشات اخیر در دانشگاه علوم و فنون فارابی ب

سردار جلالی ادامه داد: اتفاق اخیر نمونه همین روند بود. هنگامی که در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … اشتغال و ارائه خدمات باشد و ابزارهای داده کاوی پیشرفت کرده باشد یک درخت اطلاعاتی از فرد و جامعه به دارنده سیستم داده میشود و پردازش اطلاعات صورت میگیرد و تقریبا به همه اطلاعات جامعه دسترسی پیدا خواهند کرد. همین اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … در انتخابات سال گذشته نتیجه را چند روز قبل از انتخابات با ۹۶ درصد درستی آینده نگری کردند. آنها از همین بیگ دیتا اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … اطلاعات را بدست آوردند از همین اطلاعاتی که جهت ما هیچ اهمیتی ندارد ولی جهت آنها یک تصویر براق و عمیق از پدیده ها بدست می آورند و به جامعه نگاه میکنند ببینند کجاها نقطه انفجار است.

وی با اشاره به اهمیت این بیگ دیتاها بیان کرد: ما مدت ها با دوستانمان در وزارتخانه های ارتباطات واطلاعات صحبت کردیم که نباید اجازه دهیم این اطلاعات در اختیار خارجی ها باشد. ما بیگ دیتاهای ۴۰ میلیون نفر را در اختیار دشمن قرار داده ایم و احاطه اطلاعاتی دشمن نسبت به دستگاه های اطلاعاتی خودمان بعضا زیاد است.

عدم اجرای اقتصاد مقاومتی عامل بوجود آمدن نارضایتی های اخیر است / رئیس شرکت پدافند غیرعامل

فضای سایبر کشور به وسیله دشمن های اشغال شده است است

سردار جلالی با اشاره به تولید محتوای بیگانگان در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … به زبان فارسی تصریح کرد: در ردیابی از یکی از اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … متوجه شدیم هر کدام از اعضای بعضی گروه های ضد انقلاب و اروپا نشین در خارج نزدیک به سی اکانت دارند و با هم یک عنوان را گزینش میکنند و خبر را به زبان فارسی تولید و منتشر کرده تا به دست ما برسد. سپس محورهای مد نظرشان را در قالب هشتگ و یا محتواهای متفاوت به کشور مان القا میکنند این یعنی فضای سایبری ما به وسیله دشمن اشغال شده است و باید آن را باز بعد بگیریم.

عدم اجرای اقتصاد مقاومتی عامل بوجود آمدن نارضایتی های اخیر

سردار جلالی با اشاره به پرسشها اقتصادی موجود در کشور گفت: به علت رعایت نکردن پرسشها اقتصاد مقاومتی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است لشگری از کارهای افراطی و عناطر ناراضی بوجود آمد و به علت توجه نکردن به روند واردات کالا آمار بیکاری در کارخانه ها اوج رفت لذا کارگری که سه ماه است حقوق نگرفته صبر و تحملش تمام میشود. البته اینها شاید تلفات جنگ اقتصادی با دشمن است ما باید این تلفات را کم کنیم با بازار ۸۰ میلیون نفری که در اختیار داریم از توان داخل استفاده کنیم که هم مسئله تولید داخلی حل می شود و هم رونق اقتصادی ایجاد میشود.

وی ادامه داد: در موارد فساد مالی باید به صورت جدی و سریع برخور میکردیم نه با فاصله زمانی که مردم احساس اجرای عدالت نکنند. بودجه امسال یکسری اشتباهات داشت مخصوصا در بحث یارانه ها دولت در لایحه بودجه این عنوان را قبول دارد که یارانه باید از ثروتمندان گرفته شده است و به فقرا داده شود ولی این عنوان را بد مطرح کرد وبا بدسلیقگی گفته شود. بنظر بنده بودجه سال آینده خیلی شجاعانه تنظیم شده است بود ولی بد ارائه شد.

آمریکا، مشتری اطلاعات ما در خبر رسان تلگرام است

رئیس پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ضلع دشمن در جریان حوادث اخیر بیان کرد: مسلما اطلاعات ما در خبر رسان تلگرام مشتری خاص خودش را دارد مشتری مثل آمریکایی ها منافقین و هر گروهی که ظرفیت نیروی عملیاتی داشته باشد. در واقع دشمن های یک آشوب بدون سر(فرمانده) ترتیب میدهند آیا که تجربه به آن ها نشان داده که قدرت اطلاعاتی جمهوری اسلامی اوج است و به آسانی میتواند این فرمانده را تشخیص داده و نابود کند لذا باید در لابه لای اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … مخفی باشند و بعد با تمام توان از ظرفیت رسانه های خارجی و اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … استفاده کنند.

تلگرام، یک مجرم امنیتی است و باید محاکمه شود

رئیس شرکت پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: خبر رسان تلگرام به ما خیانت کرده است و باید جهت افشای اطلاعات ما محاکمه شود نباید اجازه برگشت به آن داده شود. ما باید از شبکه های بومی خود استفاده کنیم و جهت استفاده از اینترنت باید همه زیر ساخت ها را در داخل و به صورت بومی داشته باشیم.

وی گفت: دشمن در آتش زدن مساجد، حوزه علمیه و امام زاده ها نشان داد که هیچ اعتقادی به مبانی ارزشی و دینی مردم ندارد و دو دستش پیش مردم باز شد و از طرف دیگر طرفداری مستقیم و ناشیانه ترامپ هم وابستگی این جریان ضد انقلابی را نشان داد و باعث شد که مردم سریع صورت دشمن از دوست را تفکیک کرده و بشناسند.

رئیس شرکت پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: عدم همراهی مردم با این جریان از یکطرف و حمایت مردم بصورت قاطع از مقام جمهوری اسلامی از طرف دیگر باعث عدم پیروزی دشمن های شد.

سردار جلالی تصریح کرد: شبکه خبر رسان تلگرام مجرم هست. این شبکه اجتماعی اطلاعات بیگ دیتا(big data) مردم ما را و اطلاعاتی که مردم به امانت در شبکه ها تولید کرده بودند همراه با تحلیل داده به دشمن های کشور داد و از طرف دیگر شبکه خبر رسان تلگرام با دروغ پردازی و تولید و گسترش اطلاعات غلط و دروغ، نقش بسیج توده ای مردم را در این آشوب ها داشت و دعوت به تخریب، آتش سوزی و …نیز بر عهده آن بود.

رئیس شرکت پدافند غیرعامل کشور در آخر گفت:وقتی که دولت محترم تصمیم بر کنترل خبر رسان تلگرام گرفت یک دفعه همه آشوب تمام شد. بعد نقش خبر رسان تلگرام در آشوب ها و براندازی نقش مهم است و بنابراین شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام یک مجرم امنیتی بوده و اقدام بر علیه امنیت ملی ما دارد لذا برگشت این شبکه یعنی اجازه دهیم دوباره آن ها علیه ما توطئه کنند.

واژه های کلیدی: تلگرام | اطلاعات | اطلاعات | اینستاگرام | شبکه اجتماعی | پدافند غیرعامل کشور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs