پیچیده تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

پیچیده: تجارت کشورهای دیگر اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل نشست سوچی به نفع سوریه بود / سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

به گزارش مهر، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص برگزاری نشست سوریه در سوچی گفت: باید بگویم که دولت آمریکا در آنجا حضور نداشت.

نشست سوچی به نفع سوریه بود / سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: نشست سوچی به نفع سوریه بود

عبارات مهم : روسیه

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت نشست سوچی زیاد به نفع رژیم سوریه بوده است.

به گزارش مهر، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص برگزاری نشست سوریه در سوچی گفت: باید بگویم که دولت آمریکا در آنجا حضور نداشت.

نشست سوچی به نفع سوریه بود / سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

وی افزود: ما شرکت کننده و یا ناظری در این نشست در سوچی نداشتیم، ولی با نگاهی به این نشست به این نتیجه رسیدیم که این نشست به شدت به نفع رژیم سوریه بود.

نائورت با طرح این ادعا که مخالفان به اندازه کافی در این نشست نماینده نداشتند افزود: آمریکا به شدت از فرآیند ژنو حمایت می کند. همانطور که می دانید نشستی در این زمینه برگزار شد و ما از دی میستورا و فرآیند تحت هدایت شرکت ملل حمایت می کنیم. ما آن را عالی ترین راه رو به جلو می دانیم. این تنها آمریکا نیست بلکه بسیاری از کشورها در سراسر دنیا و از جمله بسیاری از کشورها در منطقه از فرایند ژنو حمایت می کنند.

به گزارش مهر، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص برگزاری نشست سوریه در سوچی گفت: باید بگویم که دولت آمریکا در آنجا حضور نداشت.

وی در ادامه با بیان این که روسیه از نفوذ خود به نحو درست در رابطه با سوریه استفاده نمی کند یادآور شد: این عنوان به طور براق مشاهده می شود که روسیه بر رژیم سوریه نفوذ دارد ولی از نفوذ خود در مسیر اشتباه استفاده می کند.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روسیه تصمیم گرفته است که به درستی از نفوذ خود استفاده نکند و این عنوان به رژیم سوریه اجازه داده است تا از تسلیحات شیمیایی و دیگر تسلیحات ضد مردم سوریه استفاده کند.

نائورت تاکید کرد: روسیه مورد نیاز است که زیاد عمل کند و مسئوولیت کارها رژیم سوریه را بپذیرد. اگر روسیه اقدامی نمی کرد رژیم سوریه پیشتر از اینها از بین می رفت. روسیه تصمیم گرفت که دخالت و رژیم سوریه را تقویت کند.

نشست سوچی به نفع سوریه بود / سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

واژه های کلیدی: روسیه | سوریه | آمریکا | استفاده | وزارت خارجه | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs